2003 YEMEN "deserto Sab'atayn" Ilaria, adri, Mavi e Cece

2003 YEMEN "deserto Sab'atayn"  Ilaria, adri, Mavi e Cece