gregge sulla strada che attraversa il Kizil-Kum-Desert

gregge sulla strada che attraversa il Kizil-Kum-Desert