Namibia

/album/namibia/namibia0024-jpg/ tramonto namibiano /album/namibia/namibia0025-jpg/ arrivo a Sossusvlei /album/namibia/namibia0026-jpg/ deserto del Namib /album/namibia/namibia0048-jpg/ deserto del Namib
/album/namibia/namibia0030-jpg/ deserto del Namib - duna 45 /album/namibia/namibia-1f-jpg/ deserto del Namib /album/namibia/namibia-1d-jpg/ deserto del Namib - duna 45 /album/namibia/namibia-1g-jpg/ oasi di Sossusvlei - deserto del Namib
/album/namibia/namibia-1e-jpg/ salita sulla duna 45 - deserto del Namib /album/namibia/namibia-1h-jpg/ oasi di Sossusvlei - deserto del Namib /album/namibia/namibia-1i-jpg/ le grandiosi dune del deserto del Namib /album/namibia/namibia-2c-jpg/ Trans - Kalahari Highway
/album/namibia/namibia-2b-jpg/ tramonto a Walwis Bay /album/namibia/namibia-2a-jpg/ fenicotteri a Walwis Bay /album/namibia/namibia-2h-jpg/ Cape Cross punto dove sbarcò Diego Cào /album/namibia/namibia-2e-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie
/album/namibia/namibia-2d-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie /album/namibia/namibia0087-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie /album/namibia/namibia0088-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie /album/namibia/namibia0080-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie
/album/namibia/namibia-2f-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie /album/namibia/namibia-2g-jpg/ Cape Cross - colonia di otarie /album/namibia/namibia-2i-jpg/ Adriano sulla strada per l'Etosha /album/namibia/namibia-2l-jpg/ strada che costeggia la Skeleton Coast
/album/namibia/namibia-3a-jpg/ la zona del pan - Etosha National Park /album/namibia/namibia0096-jpg/ zebre - Etosha National Park /album/namibia/namibia0106-jpg/ albero di acacia - Etosha National Park /album/namibia/namibia-3c-jpg/ sciacallo - Etosha National Park
/album/namibia/namibia-3d-jpg/ nascita - Etosha National Park /album/namibia/namibia0129-jpg/ impala - Etosha National Park /album/namibia/namibia-3e-jpg/ zebre - Etosha National Park /album/namibia/namibia-3f-jpg/ impala - Etosha National Park
/album/namibia/namibia-3g-jpg/ kudu - Etosha National Park /album/namibia/namibia0105-jpg/ orice - Etosha National Park /album/namibia/namibia0108-jpg/ suricato - Etosha National Park /album/namibia/namibia0109-jpg/ mangusta - Etosha National Park
/album/namibia/namibia0115-jpg/ red hornbill - Etosha National Park /album/namibia/namibia0123-jpg/ gnu - Etosha National Park /album/namibia/namibia0138-jpg/ giraffe - Etosha National Park /album/namibia/namibia0135-jpg/ giraffa mentre beve - Etosha National Park
/album/namibia/namibia0133-jpg/ giraffe - Etosha National Park /album/namibia/namibia0139-jpg/ giraffe - Etosha National Park /album/namibia/namibia0152-jpg/ una tipica strada africana /album/namibia/namibia0146-jpg/ bimba sul ciglio della strada
/album/namibia/namibia0185-jpg/ bambini incontrati lungo la strada /album/namibia/namibia0060-jpg/ latrina lungo la strada /album/namibia/namibia0018-jpg/ attenzione pericolo leopardi /album/namibia/namibia0019-jpg/ attenzione pericolo rinoceronte
/album/namibia/namibia0158-jpg/ mercato ad Opuwo /album/namibia/namibia0151-jpg/ anziana donna /album/namibia/namibia0150-jpg/ bambini bimba /album/namibia/namibia0155-jpg/ giovani himba
/album/namibia/namibia0156-jpg/ ragazza himba /album/namibia/namibia0175-jpg/ capovillaggio himba /album/namibia/namibia0162-jpg/ villaggio himba /album/namibia/namibia0169-jpg/ le capigliature delle donne himba
/album/namibia/namibia0171-jpg/ donne himba /album/namibia/namibia0176-jpg/ donna bimba /album/namibia/namibia0174-jpg/ bimbo himba /album/namibia/namibia0165-jpg/ ragazza himba
/album/namibia/namibia0166-jpg/ donne himba /album/namibia/namibia0168-jpg/ donne di etnia bimba /album/namibia/namibia0167-jpg/ giovani donne himba /album/namibia/namibia0170-jpg/ tipica capigliatura delle donne himba
/album/namibia/namibia0172-jpg/ mamma e figlio himba /album/namibia/namibia0173-jpg/ bimbo di etnia himba /album/namibia/namibia0177-jpg/ donna di etnia himba /album/namibia/namibia0164-jpg/ ragazza di etnia himba
/album/namibia/namibia0178-jpg/ ragazza di etnia himba /album/namibia/namibia0153-jpg/ donna di etnia herero /album/namibia/namibia0154-jpg/ bamboline di etnia herero /album/namibia/namibia0179-jpg/ donne di etnia himba ed herero
/album/namibia/namibia0180-jpg/ donne di etnia herero /album/namibia/namibia0163-jpg/ donna herero /album/namibia/namibia0181-jpg/ donne herero /album/namibia/namibia0189-jpg/ negozio - Windhoek
/album/namibia/namibia0011-jpg/ Christuskirche - Windhoek /album/namibia/namibia0013-jpg/ Christuskirche - Windhoek /album/namibia/namibia0192-jpg/ mercato di strada - Windhoek /album/namibia/namibia0190-jpg/ mercato di strada - Windhoek
Oggetti: 1 - 80 di 80